'; exit; } ?>
Slovensky English Deutsch Magyarul
Reklamácia a výmena
Reklamácia a výmena
 
1. Výmena je možná iba pri poškodenom tovare a chybnom dodaní
2. Pri poškodenom tovare si ponechávame právo na buď výmenu alebo na vyhotovenie dopropisu
3. Pri veľkoobchode - ak reklamovyný tovar preukazuje používanie, môžeme reklamáciu zamietnuť
    alebo vyúčtovať adekvátnu čiastku za používanie
4. Tovar je originálne zabalený. Ak dôjde pri prepravu tovaru k strate alebo k poškodeniu tovaru,
    musíte nás informovať písomne do 14 dní. Ak je poškodenie dokázateľné a bude tovar
    poistený, zašleme Vám náhradný tovar. (platí pri maloobchode)
5. Reklamácie, ktoré nebudú výslovne poukazovať na kaz tovaru (druhá voľba, chyby krásy)
    sú vylúčené.